Planogramkontroll

Planogramkontroll

Hvor i butikken, i hvilken hylle og hvor i hyllen en vare blir plassert har stor betydning for hvor godt ditt produkt vil selge i butikken. Det å ikke ha avtalt plass i hylle kan medføre tapt salg og omsetning av dine varer.

Vi har god kunnskap om å bygge opp hyller ut i fra satte planogram og best mulig tilpasse avvik der det forekommer for å sikre optimal hylleutnyttelse.

Kontakt oss

Øivind Kristiansen

Salgsdirektør
+47 916 64 505
oivind@retail24.no

Våre tjenester innen merchandising

Salgsfremming

Det å forså kundene og vite hva de har behov for er viktig for å skape lojale kunder og øke salg.

Les mer om salgsfremming

Vareplassering

Vi hjelper deg ved behov for å gjøre enkelte endringer i en avdeling eller katergori i butikken.

Les mer om vareplassering

Butikkombygging

Ombygging av butikk ved omprofilering, nyåpning eller generell ombygging.

Les mer om butikkombygging

Nyhetsimplementering

Rask implementering av nyheter er avgjørende for at produkte(r) skal ha en mulighet til å prestere umiddelbart etter lansering.

Les mer om nyhetsimplementering

Andre tjenester

ACTIVATION

Engagement is driven by interaction, and for us this mean helping you as a customer with activities to make your brands and products known to the consumers.

Read more

POINT OF SALES MATERIALS

We offer a wide range of POSM-solutions. We always look for new trends and opportunities.

Read more

SALES SERVICES

In order to increase in-store sales , it`s required to have the best sales force, sales support systems and flexibility to adapt an industry with major changes.

Read more

TRACKER

RetailBlue delivers tracking of all activities and we document what happens in stores. We provide fact-based insights to our customers by tracking.

Read more

MERCHANDISING

Merchandising is the activities done in a store to get the customers attention. Visibility and presence of products is the most decisive factor for increased sale.

Read more